5. klassEesti keelTeadmiste test
http://eestikeel.eu/
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kaashäälikuühend. Leia antud reegli ja selle erandite juurde sobiv näide.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Kaashäälikuühendi põhireegel: helitu hääliku kõrvale kirjutan k, p, t.
2 / 10
Kaashäälikuühendi erand: liitsõnas satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.
3 / 10
Kaashäälikuühendi erand:liidete ees satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.
4 / 10
Kaashäälikuühendi erand: sama sõna erinevates käände- või pöördevormides satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.
5 / 10
Kaashäälikuühendi erand: võõrsõnades kirjutan helitu hääliku kõrvale g, b, d.
6 / 10
Kaashäälikuühendi erand:liidete ees satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.
7 / 10
Kaashäälikuühendi erand: sama sõna erinevates käände- või pöördevormides satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.
8 / 10
Kaashäälikuühendi põhireegel: helitu hääliku kõrvale kirjutan k, p, t.
9 / 10
Kaashäälikuühendi erand: liitsõnas satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.
10 / 10
Kaashäälikuühendi erand: sama sõna erinevates käände- või pöördevormides satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.
Uuesti Edasi