Kaashäälikuühend. Leia antud reegli ja selle erandite juurde sobiv näide.

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Kaashäälikuühendi erand:liidete ees satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.

2 / 10

Kaashäälikuühendi erand:liidete ees satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.

3 / 10

Kaashäälikuühendi erand: liitsõnas satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.

4 / 10

Kaashäälikuühendi erand: sama sõna erinevates käände- või pöördevormides satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.

5 / 10

Kaashäälikuühendi põhireegel: helitu hääliku kõrvale kirjutan k, p, t.

6 / 10

Kaashäälikuühendi erand: liitsõnas satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.

7 / 10

Kaashäälikuühendi erand: sama sõna erinevates käände- või pöördevormides satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.

8 / 10

Kaashäälikuühendi põhireegel: helitu hääliku kõrvale kirjutan k, p, t.

9 / 10

Kaashäälikuühendi erand: sama sõna erinevates käände- või pöördevormides satub helitu hääliku kõrvale g, b, d.

10 / 10

Kaashäälikuühendi erand: võõrsõnades kirjutan helitu hääliku kõrvale g, b, d.

http://eestikeel.eu/

results loading