2. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele reeglid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Vali õige vastus, sobivaid variante võib mõne küsimuse juures olla mitu.
J - i kirjutame silbi alguses ...
2 / 14
Nimed kirjutame alati ...
3 / 14
i on sõna või silbi alguses ...
4 / 14
Küsilause lõppu kirjutame ...
5 / 14
A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü on ...
6 / 14
Lause algab ...
7 / 14
S - i ja H kõrvale kirjutame tavaliselt ...
8 / 14
G, B, D, K, P, T on ...
9 / 14
Hüüdlause lõppu kirjutame ...
10 / 14
Milliste sõnade ette paneme alati koma?
11 / 14
Kaashäälikuühendis kirjutame tavaliselt iga kaashääliku ...
12 / 14
Jutustava lause lõppu kirjutame ...
13 / 14
Võõrsõnade alguses võib esineda ka ...
14 / 14
Linna nimed kirjutame
Uuesti Edasi