4. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali õige lõpuga sõna.

1 / 16

Kirjuta õigesti, kas kohvki või kohvgi?

2 / 16

Kirjuta õigesti, kas seifgi või seifki?

3 / 16

Kirjuta õigesti, kas tammki või tammgi?

4 / 16

Kirjuta õigesti, kas koergi või koerki?

5 / 16

Kirjuta õigesti, kas susski või sussgi?

6 / 16

Kirjuta õigestu, kas vaipgi või vaipki?

7 / 16

Kirjuta õigesti, kas elugi või eluki?

8 / 16

Kirjuta õigesti, kas sulggi või sulgki?

9 / 16

Kirjuta õigesti, kas seenki või seengi?

10 / 16

Kirjuta õigesti, kas pallgi või pallki?

11 / 16

Kirjuta õigesti, kas leibgi või leibki?

12 / 16

Kirjuta õigesti, kas teregi või tereki?

13 / 16

Kirjuta õigesti, kas koduki või kodugi?

14 / 16

Kirjuta õigesti, kas võitgi või võitki

15 / 16

Kirjuta õigesti, kas vanaemagi või vanaemaki?

16 / 16

Kirjuta õigesti, kas poisski või poissgi?

Uuesti Edasi