-KI või -GI lõpuga sõnad. Vali õige variant

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 16

Kirjuta õigesti, kas seifgi või seifki?

2 / 16

Kirjuta õigesti, kas tammki või tammgi?

3 / 16

Kirjuta õigestu, kas vaipgi või vaipki?

4 / 16

Kirjuta õigesti, kas seenki või seengi?

5 / 16

Kirjuta õigesti, kas sulggi või sulgki?

6 / 16

Kirjuta õigesti, kas pallgi või pallki?

7 / 16

Kirjuta õigesti, kas poisski või poissgi?

8 / 16

Kirjuta õigesti, kas leibgi või leibki?

9 / 16

Kirjuta õigesti, kas võitgi või võitki

10 / 16

Kirjuta õigesti, kas kohvki või kohvgi?

11 / 16

Kirjuta õigesti, kas teregi või tereki?

12 / 16

Kirjuta õigesti, kas koduki või kodugi?

13 / 16

Kirjuta õigesti, kas elugi või eluki?

14 / 16

Kirjuta õigesti, kas koergi või koerki?

15 / 16

Kirjuta õigesti, kas susski või sussgi?

16 / 16

Kirjuta õigesti, kas vanaemagi või vanaemaki?

results loading