9. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kokku- ja lahkukirjutamine. Kas sidekriipsuga või kokku ja lahku?

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 22
Vali õige variant
2 / 22
Vali õige variant
3 / 22
Vali õige variant
4 / 22
Vali õige variant
5 / 22
Vali õige variant
6 / 22
Vali õige variant
7 / 22
Vali õige variant
8 / 22
Vali õige variant
9 / 22
Vali õige variant
10 / 22
Vali õige variant
11 / 22
Vali õige variant
12 / 22
Vali õige variant
13 / 22
Vali õige variant
14 / 22
Vali õige variant
15 / 22
Vali õige variant
16 / 22
Vali õige variant
17 / 22
Vali õige variant
18 / 22
Vali õige variant
19 / 22
Vali õige variant
20 / 22
Nimetav + alaltütlev kääne kirjutatakse ...
21 / 22
LINE- ja NE-liitelised sõnad kirjutatakse
22 / 22
Käändsõnad ja kaassõna kirjutatakse ...
Uuesti Edasi