Kokku- ja lahkukirjutamine. Kas sidekriipsuga või kokku ja lahku?

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 22

Vali õige variant

2 / 22

Vali õige variant

3 / 22

Vali õige variant

4 / 22

Vali õige variant

5 / 22

Vali õige variant

6 / 22

LINE- ja NE-liitelised sõnad kirjutatakse

7 / 22

Vali õige variant

8 / 22

Vali õige variant

9 / 22

Vali õige variant

10 / 22

Vali õige variant

11 / 22

Vali õige variant

12 / 22

Vali õige variant

13 / 22

Vali õige variant

14 / 22

Vali õige variant

15 / 22

Käändsõnad ja kaassõna kirjutatakse ...

16 / 22

Vali õige variant

17 / 22

Vali õige variant

18 / 22

Vali õige variant

19 / 22

Vali õige variant

20 / 22

Nimetav + alaltütlev kääne kirjutatakse ...

21 / 22

Vali õige variant

22 / 22

Vali õige variant

results loading