5. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia reeglile õige algus või lõpp

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 18
Lause algab ...
2 / 18
Küsiva lause lõppu kirjutame
3 / 18
Käskiva ja keelava lause lõppu kirjutame
4 / 18
Küsimusele vastamine on selgitav lause. Selle lause lõppu kirjutame
5 / 18
... kirjutame suure algustähega
6 / 18
... siis kirjutame sõna lõppu -b.
7 / 18
Kui sõna vastab küsimusele mida teevad?, ...
8 / 18
Kindlas järjekorras olevad tähed ...
9 / 18
Lühikese täishääliku
10 / 18
Pika täishääliku kirjutan ...
11 / 18
Ülipika täishääliku kirjutan ...
12 / 18
Kõrvuti olevad ... täishäälikud moodustavad ...
13 / 18
Kui esemeid või elusolendeid on mitu, siis kirjutame ...
14 / 18
Suluta kaashäälikud on ...
15 / 18
Eesti keeles kirjutame tavaliselt sõna algusesse ...
16 / 18
S-i ja H kõrvale kirjutatakse tavaliselt ...
17 / 18
Kaashäälikuühendis kirjutame tavaliselt ...
18 / 18
Kui sõna vastab küsimusele KELLEGA? või MILLEGA?, ...
Uuesti Edasi