Leia reeglile õige algus või lõpp

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 18

... kirjutame suure algustähega

2 / 18

Kaashäälikuühendis kirjutame tavaliselt ...

3 / 18

Eesti keeles kirjutame tavaliselt sõna algusesse ...

4 / 18

Kui sõna vastab küsimusele KELLEGA? või MILLEGA?, ...

5 / 18

Lühikese täishääliku

6 / 18

Kõrvuti olevad ... täishäälikud moodustavad ...

7 / 18

Käskiva ja keelava lause lõppu kirjutame

8 / 18

Küsimusele vastamine on selgitav lause. Selle lause lõppu kirjutame

9 / 18

Lause algab ...

10 / 18

Kindlas järjekorras olevad tähed ...

11 / 18

Ülipika täishääliku kirjutan ...

12 / 18

Kui esemeid või elusolendeid on mitu, siis kirjutame ...

13 / 18

Suluta kaashäälikud on ...

14 / 18

S-i ja H kõrvale kirjutatakse tavaliselt ...

15 / 18

Kui sõna vastab küsimusele mida teevad?, ...

16 / 18

Küsiva lause lõppu kirjutame

17 / 18

... siis kirjutame sõna lõppu -b.

18 / 18

Pika täishääliku kirjutan ...

results loading