12. klassEesti keelTeadmiste test
Allikas: liikluskool.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Liiklustest nr 1 (12 küsimust)

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Kes peab kellele andma teed?
2 / 12
Millega peab sinise auto juht õuealale sõites arvestama?
3 / 12
Kas kollane auto võib mööduda mustast autost ülekäiguraja ees peatumata?
4 / 12
Juht on kohustatud sõiduki peatamisel kontrollija poolt ...
5 / 12
Millise suurima sõidukiirusega tohib asulas sõita rohelise auto juht?
6 / 12
Mis keelab punase auto juhil sellisel viisil parkida?
7 / 12
Milline on ristmiku ületamise järjekord?
8 / 12
Milline autodest on pargitud õigesti?
9 / 12
Milline on sõiduauto rehvi mustri vähim lubatud sügavus?
10 / 12
Kellele kohustun andma teed?
11 / 12
Kellel on teeandmise kohustus?
12 / 12
Märgates tee ääres looma …
Uuesti Edasi