Liiklustest nr 1 (12 küsimust)

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 12

Kes peab kellele andma teed?

2 / 12

Milline on ristmiku ületamise järjekord?

3 / 12

Kellel on teeandmise kohustus?

4 / 12

Millise suurima sõidukiirusega tohib asulas sõita rohelise auto juht?

5 / 12

Milline autodest on pargitud õigesti?

6 / 12

Kellele kohustun andma teed?

7 / 12

Mis keelab punase auto juhil sellisel viisil parkida?

8 / 12

Millega peab sinise auto juht õuealale sõites arvestama?

9 / 12

Milline on sõiduauto rehvi mustri vähim lubatud sügavus?

10 / 12

Märgates tee ääres looma …

11 / 12

Juht on kohustatud sõiduki peatamisel kontrollija poolt ...

12 / 12

Kas kollane auto võib mööduda mustast autost ülekäiguraja ees peatumata?

Allikas: liikluskool.ee

results loading