5. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Õ-tähe ajalugu. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 9
Millal võeti eesti keeles kasutusele õ-täht?
2 / 9
Kes algatas õ-tähe kasutuselevõtu?
3 / 9
Eesti tähestikus asub õ- täht .... vahel.
4 / 9
Millises murdes oli õ-täht levinum kui teistes Eesti murretes?
5 / 9
Kes olid õ-tähe kasutusele võtmise vastu?
6 / 9
Mitmes täht on õ tähestikus?
7 / 9
Varem kasutati selle hääliku märkimiseks peamiselt ....
8 / 9
Interneti domeeninimedes saab «õ» tähte kasutada alates ....
9 / 9
Õ on ....
Uuesti Edasi