Õ-tähe ajalugu. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 9

Varem kasutati selle hääliku märkimiseks peamiselt ....

2 / 9

Millises murdes oli õ-täht levinum kui teistes Eesti murretes?

3 / 9

Mitmes täht on õ tähestikus?

4 / 9

Kes algatas õ-tähe kasutuselevõtu?

5 / 9

Õ on ....

6 / 9

Kes olid õ-tähe kasutusele võtmise vastu?

7 / 9

Eesti tähestikus asub õ- täht .... vahel.

8 / 9

Interneti domeeninimedes saab «õ» tähte kasutada alates ....

9 / 9

Millal võeti eesti keeles kasutusele õ-täht?

results loading