4. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Silbitamine. Otsusta, kas sõnad on silbitatud reegli 1 või reegli 2 järgi

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 22
met-sast
2 / 22
läk-sin
3 / 22
lä-hen
4 / 22
numb-rid
5 / 22
hom-sed
6 / 22
pints-lis-se
7 / 22
pal-ju
8 / 22
korst-naid
9 / 22
or-kes-ter
10 / 22
kand-led
11 / 22
mat-kak-sid
12 / 22
ka-lur
13 / 22
ke-da-gi
14 / 22
vaa-tab
15 / 22
joo-nib
16 / 22
jon-nib
17 / 22
saa-dab
18 / 22
o-nu
19 / 22
sam-mas
20 / 22
pal-li

21 / 22
pi-ke-maks
22 / 22
suu-re-maks

Uuesti Edasi