Silbitamine. Otsusta, kas sõnad on silbitatud reegli 1 või reegli 2 järgi

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 22

hom-sed

2 / 22

pi-ke-maks

3 / 22

kand-led

4 / 22

joo-nib

5 / 22

mat-kak-sid

6 / 22

jon-nib

7 / 22

pints-lis-se

8 / 22

korst-naid

9 / 22

met-sast

10 / 22

sam-mas

11 / 22

ke-da-gi

12 / 22

vaa-tab

13 / 22

pal-ju

14 / 22

o-nu

15 / 22

numb-rid

16 / 22

saa-dab

17 / 22

läk-sin

18 / 22

pal-li

19 / 22

ka-lur

20 / 22

or-kes-ter

21 / 22

lä-hen

22 / 22

suu-re-maks

results loading