5. klassEesti keelTeadmiste test
http://eestikeel.eu/
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Sõnaliigid. Arvsõnad. Otsusta, kas see on põhi- või järgarvsõna.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
kuuendas
2 / 15
kolmveerand
3 / 15
poole
4 / 15
kaheksa tuhat kaheksasada kaheksa
5 / 15
neljandast
6 / 15
kuueteistkümnendal
7 / 15
tosin
8 / 15
üheksa tuhande
9 / 15
kolmeteistkümnes
10 / 15
kuuesajandast
11 / 15
kuraditosina
12 / 15
viiendiku
13 / 15
viienda
14 / 15
tuhande viiesajandal
15 / 15
teisel
Uuesti Edasi