Sõnaliigid. Arvsõnad. Otsusta, kas see on põhi- või järgarvsõna.

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 15

poole

2 / 15

neljandast

3 / 15

teisel

4 / 15

kolmveerand

5 / 15

tosin

6 / 15

kuraditosina

7 / 15

kuuendas

8 / 15

kolmeteistkümnes

9 / 15

kuueteistkümnendal

10 / 15

kuuesajandast

11 / 15

kaheksa tuhat kaheksasada kaheksa

12 / 15

tuhande viiesajandal

13 / 15

viienda

14 / 15

üheksa tuhande

15 / 15

viiendiku

http://eestikeel.eu/

results loading