4. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tegusõnad. Vali tegusõnad, mis on samas pöördes, arvus ja ajas

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
kirjutan
2 / 20
naeravad
3 / 20
mängisin
4 / 20
kuulad
5 / 20
lendas
6 / 20
mängite jalgpalli
7 / 20
muigasite
8 / 20
müüsid
9 / 20
tahaksin
10 / 20
müüsid
11 / 20
kammite
12 / 20
koristame
13 / 20
magan
14 / 20
hüüdke
15 / 20
pesite hambaid
16 / 20
õppisite
17 / 20
lugesin
18 / 20
räägib
19 / 20
tõuse
20 / 20
keetke
Uuesti Edasi