Tegusõnad. Vali tegusõnad, mis on samas pöördes, arvus ja ajas

Sinu tulemus on
1 / 20

lendas

2 / 20

lugesin

3 / 20

hüüdke

4 / 20

müüsid

5 / 20

pesite hambaid

6 / 20

kammite

7 / 20

tahaksin

8 / 20

mängisin

9 / 20

kirjutan

10 / 20

kuulad

11 / 20

muigasite

12 / 20

keetke

13 / 20

mängite jalgpalli

14 / 20

tõuse

15 / 20

õppisite

16 / 20

müüsid

17 / 20

koristame

18 / 20

räägib

19 / 20

magan

20 / 20

naeravad