VÕRRANDI KOOSTAMINE

5. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Etapid tekstülesande lahendamiseks võrrandi abil:

Näide: Toimus rulavõistlus, millest võttis osa 19 poissi, ülejäänud olid tüdrukud. Kokku osales 26 last. Mitu tüdrukut osales sellel võistlusel?

tabel13