Mitmest osast koosnev pind

Olgu meil vaja leida kõveraga f(x) ja x-teljega piiratud kujundi pindala lõigus [a;b]. Kui kõveral on selles lõigus nullkohti. siis koosneb vaadeldav kujund eraldiseisvatest osadest.

Kõvertrapets16

Sel juhul tuleb kogu pindala leidmiseks liita üksikute osade pindalad (vt joonist).

Kõvertrapets17

 

Näide

kõvertrapets18

 

Ülesanne

Leia joonisel oleva värvitud kujundi pindala.

kõvertrapets19

Vastus: 3,94

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.