MURDUDE TEISENDAMINE ÜHENIMELISTEKS

Et erinevate nimetajatega murde oleks lihtsam omavahel võrrelda, tuleb nad teisendada ühenimelisteks, st et nende nimetajad oleksid võrdsed.

Ühenimeliseks teisendamiseks on vaja leida antud murdude nimetajate vähim ühiskordne, et uued murrud oleksid võimalikult väikese nimetajaga.

Antud arvude vähimaks ühiskordseks (VÜK) nimetatakse vähimat nullist erinevat arvu, mis jagub iga antud arvuga.

Arvude vähima ühiskordse leidmist saad meenutada siin

I. Eeskiri, kuidas teisendada murde ühenimelisteks:

N: Olgu meil murrud 49 ja 50.

  • leiame murdude nimetajate vähima ühiskordse:

jagame nimetajad 10 ja 12 algteguriteks ja leiame VÜK-i

5253

  • jagame ühise nimetaja iga murru nimetajaga, leides nii murdude laiendajad; 60 : 10 = 6 ; 60 : 12 = 5
  • korrutame iga murru nimetajat ja lugejat vastava laiendajaga:

54

 

II. Väikeste arvude korral saame vähima ühiskordse leida peast, proovimise teel: korrutame suurimat nimetajat (juhul, kui see ise ei sobi ühiseks nimetajaks) järjest arvudega 2, 3, 4, jne, kuni jõuame arvuni, mis jagub teise nimetajaga.

N: Teisenda murrud 55 ja 56 ühenimelisteks.

Antud murdude nimetajate seas ei ole ühiskordset nende nimetajate jaoks. Suurim nimetaja on 5. Proovime: 2 ∙ 5 = 10, ei sobi, ei jagu 4-ga. 3 ∙ 5 = 15, ei sobi, ei jagu 2 ega 4-ga. 4 ∙ 5 = 20, sobib, sest arv 20 jagub iga murru nimetajaga. Nii saame:

57

 

HARJUTA siin

See artikkel on retsenseerimata.