MURDUDE VÕRDLEMINE

Murdude võrdlemise puhul kasutame samuti märke > (suurem kui), < (väiksem kui) ja = (võrdne).

1) Kui kahel murrul on nimetajad võrdsed, siis on suurem see murd, mille lugeja on suurem.

N: 58 loeme: neli viiendikku on suurem kui kolm viiendikku)

Kui tahame võrrelda erinimelisi murde, siis tuleb need esmalt teisendada ühenimelisteks.

N: Võrdle murde 59 ja 50. Selleks teisendame nad esmalt ühenimelisteks: 60

Et 18 < 25, siis 61.

 

2) Kui kahel murrul on lugejad võrdsed, on suurem see murd, mille nimetaja on väiksem.

N: 62, sest 63 ja 64.

 

VIDEOD:

Harilike murdude võrdlemine

Harilike murdude järjestamine

 

HARJUTA:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.