Muutujate vahetuse meetod

Juhul, kui antud integraal ei ole tabeliintegraal ning lihtsad teisendused ei vii tabeliintegraalile, tuleb integreerimiseks rakendada teisi meetodeid. Muutujate vahetus (ehk asendusvõte) on kõige enam kasutatav meetod määramata integraalide avaldamisel.

Muutujavahetus võimaldab integraalialust avaldist tihti lihtsustada ja seejärel kasutada tabeliintegraale. Muutuja vahetust saab kasutada, kui:
1. integraalialune avaldis on kahe teguri korrutis
2. üks tegur on teises teguris sisalduva avaldise tuletis.

Lähteintegraalis muutuja läheme üle uuele muutujale muutuja1 asendusega muutuja2 Sel juhul funktsioon muutuja4 asendub funktsiooniga muutuja5 ja diferentsiaal muutuja6 asendub diferentsiaaligamuutuja7. Lähteintegraalist saame

muutuja8

 

Funktsioon muutuja9 valitakse nii, et saadud integraal oleks kas tabeliintegraal või lihtsate teisendustega teisendatav tabeliintegraaliks.

 

Näited: Integreerimise põhimeetodid

Allikas: Muutujate_vahetuse_meetod

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.