Ringjoon, ring, ringjoone keskpunkt

17

Ringjoone kõik punktid asetsevad ühel ja samal tasandil ning nad on ringjoone keskpunktist võrdsel kaugusel. (vt. joonis 1)

Ringjoone joonestamiseks kasutatakse sirklit.

18

Sirkli terav haru seisab paigal, teine joonestab ringjoont.

Punkt, kus asub sirkli teravik, on ringjoone keskpunkt.

See artikkel on retsenseerimata.