ROOMA NUMBRID

Rooma numbrid on Vana-Roomast pärit liitmis-lahutamisprintsiibil põhinev arvusüsteem. Rooma numbrid põhinevad teatud Ladina kirjatähtedel, millele on antud numbrilised väärtused. Roomlased võtsid oma arvusüsteemi üle etruskidelt. Algset süsteemi muudeti keskajal, selle tulemuseks on tänapäeval kasutusel olevad Rooma numbrid.

Rooma numbrite kirjutamiseks kasutatakse ainult seitset tähte: I, V, X, L, C , D, M.

Rooma numbrid:

62

Arvud on moodustatud järgmiselt:

  1. tähe kordamine tähendab liitmist, nt III = 1 + 1 + 1 = 3, XX = 10 + 10 = 20;
  2. väiksema numbri järgnemine suuremale tähendab liitmist, nt VI = 5 + 1 = 6, CLV = 100 + 50 + 5 = 155;
  3. väiksema numbri eelnemine suuremale tähendab, et ta tuleb suuremast lahutada, nt IV = 5 – 1 = 4, CM = 1000 – 100 = 900.

Näited:

XXXVII = 10+10+10+5+1+1 = 37

CLXIII = 100+50+10+1+1+1 = 163

XL = 50-10 = 40

CXL = 100+(50-10) = 140

XXXVIII = 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 = 38

CLXIII = 100 + 50 + 10 + 1 + 1 = 163

XL = 50 – 10 = 40

CXL = 100 + (50 – 10 ) = 140

103 = 100 + 1 + 1 + 1 = CIII

374 = 100 + 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + (5 – 1) = CCCLXXIV

102 = 100+1+1 = CII

374 = 100+100+100+50+10+10+(5-1) = CCCLXXIV

TEST

Rooma numbrid. Matemaatika test. Vali õiged numbrid

 

Rooma numbrid kuni 100-ni:

Enesekontrolliks:

  1. Rooma numbrite teisendamine
  2. Rooma numbritega ülesanne 1
  3. Rooma numbritega ülesanne 2
  4. Rooma numbrid
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.