SAMATÄHENDUSLIKUD SÕNAD/SÜNONÜÜMID

Samatähenduslikud sõnad on need, mille tähendus on  sama, kuid kirjapilt on erinev.

Näiteks:

 • räägin – kõnelen – ütlen
 • tulen – saabun – jõuan
 • õudne – hirmus – kohutav
 • tüdruk – plika
 • ilus – kaunis
 • must – määrdunud
 • magama – uinuma
 • minema – käima
 • katsuma – puutuma
 • värvima – pintseldama
 • pikk – kõrge
 • väike – pisike
 • tugev – jõuline
 • valge – hele

Kas sa oled vahel oma lugedes märganud, et lähestikku asuvad ühesugused sõnad?

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Eesti keele grammatika kordamine 5. klassile

3.90 €
5. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Silbitamine algklassidele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1

8.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 6. klassile

3.90 €
6. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 9. klassile

3.90 €
9. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Mängi ja nuputa

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: algustäheortograafia

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Häälikute pikkused

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: täheortograafia

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kirjavahemärgid

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Täis- ja kaashäälikuühend

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kokku- ja lahkukirjutamine

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Tähestik, tähestikuline järjekord, häälikute jagunemine

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

I ja J-i õigekiri

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

    Olime õhtul kodus. Rääkisime oma päevast. Isa rääkis, kuidas tal tööl  uus arvuti töölauale oli paigaldatud. Ema rääkis, et tema  tehases tulevat varsti suur koondamine. Vanem vend rääkis oma õnnestunud eksamist. Väikevend ei saanud midagi vahele rääkida, sest  teda huvitas enam film. Mina püüdsin arglikult rääkida oma ebaõnnestunud matemaatika  kontrolltööst. Isa rääkis seepeale: “Oma perekonnas tuleb kõik asjad selgeks rääkida.”

Kas oskad kuidagi seda teksti paremaks muuta?

TESTI OMA TEADMISI:

Samatähenduslikud sõnad. Leia tähenduselt sobivaim sõna

Sünonüümid. Leia mõistetele tähendused

Samatähendusega sõnad. Leia sõnad, millel on sama tähendus. Mõnedel juhtudel on sobivaid variante mitu.

Leia tähenduselt sobivad sõnad!

1. haihtuvad vaatas
2. jõllitas kühmus
3. kalk sassi
4. kössis kaovad
5. oivaline pikali
6. untsu südametu
7. morn kipun
8. kärvanud teeskleja
9. silmakirjalik vaigistas
10. tikun imeline
11. vops tõsine
12. siruli surnud
13. aegsasti obadus
14. tunahomme varakult
15. summutas ülehomme

 

See artikkel on retsenseerimata.