SÕNADE RÜHMITAMINE/ LIIGITAMINE

Tead, et laused koosnevad sõnadest. Sõnu võib liigitada mitmel viisil.

 1. Nimisõnad – küsimus kes? mis? (õpilane, raamat,haridus).
 2. Omadussõnad – küsimus missugune? (suur, kollane, mõistlik, ümar).
 3. Arvsõnad – küsimused mitu? Kui palju?Mitmes? (kaks, veerand, sajandik).
 4. Asesõnad – kes?mis? missugune? Kui palju? (meie, niisugune, mõni).
 5. Tegusõnad – küsimused mida tegema? Mida teeb? Jne. (lugema , naerab, otsis).
 6. Määrsõnad – Küsimused millal? , kui kaua? , kus?, kuhu? , kuidas? mil määral?

(eile, kaua, eemal, pikkamisi, veidi).

 1. Kaassõnad – kuuluvad nimisõna juurde, omaette küsimusele nad ei vasta, nt kapi) taga, (maja) juures, pärast (tunde) , mööda (teed).
 2. Sidesõnad – omaette küsimusele ei vasta nt ja, ega, aga, ning
 3. Hüüdsõnad on nt oi, kõtt, praks, tikk-takk, ka nemad ei vasta omaette küsimusele.

Ühes lauses on tavaliselt mitu sõnaliiki.

Näiteks:

Ilus (omadussõna- missugune?) kass (nimisõna- kes?) istub (tegusõna- mida teeb?) trepil (nimisõna- mis?) ja (sidesõna) vaatab (tegusõna- mida teeb?) mu (asesõna) poole (kaassõna).

TEST

Missugused neist sõnadest on arvsõnad?

Missugused neist sõnadest on omadussõnad?

Vali omadussõnad

 

Enesekontrolliks:

 1. Harjutus 1
 2. Harjutus 2
 3. Harjutus 3
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.