Suur ja väike algustäht asutusenimetustes

Kuidas kirjutada kaupluse nime? – See on ilma jutumärkideta. Kasutatakse läbivalt suurt algustähte (välja arvatud abisõnade puhul), nt kauplus 1001 Pisiasja.

Ministeeriumi nimetuse kirjutamine suure või väikese tähega oleneb kasutuse ametlikkusest: ametlikus tekstis on vaja suurt algustähte.

Riigikogu komisjonide nimetused on väikese algustähega.

Kas ühendis Lasnamäe kergejõustikuhall on kergejõustikuhall liigisõna ja seepärast väiketähega? – Jah.

Õige on kirjutada Haridus- ja Teadusministeerium (ametlikus kasutuses) ning haridus- ja teadusministeerium (vabamas kasutuses). Lause keskel on väär Haridus- ja teadusministeerium (s.o ainult esimene sõna suure tähega).

Ametlik täisnimetus on Keskkonnaministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: keskkonnaministeerium.
Ametinimetus keskkonnaminister on väiketähega.

Asutuse ametlik nimetus on Eesti Rahvusringhääling, mitteametlikud kujud Eesti rahvusringhääling ja rahvusringhääling.

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon on suurte algustähtedega.

Kas rahandusministeerium on väiketähega ja Eesti Vabariigi Rahandusministeerium kui asutuse nimetus suurtähega? – Riiginimi ei kuulu riigiasutuse ametlikku nimetusse, sest selline täiend pole sisuliselt vajalik. Seega on ametlik täisnimetus Rahandusministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: rahandusministeerium.

Ametlik täisnimetus on Justiitsministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: justiitsministeerium.

Õige on kirjutada Tartu Ülikooli majandusteaduskond (ametlikus tekstis) või Tartu ülikooli majandusteaduskond (vabamas tekstis). Teaduskonnad kui allüksused peab kirjutama väikese algustähega.

Kuidas kirjutada TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUM, TALLINNA INGLISE KOLLEDŽ ja KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM? – Tavakasutuses on prantsuse lütseum~ Tallinna prantsuse lütseum, inglise kolledž ~ Tallinna inglise kolledž, saksa gümnaasium ~ Kadrioru saksa gümnaasium. Ametlikkuse näitamiseks kasutatakse läbivat suurtähte: Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Inglise Kolledž, Kadrioru Saksa Gümnaasium.

Tavakasutuses sobib kirjutada 20. augusti klubi, ametlikkuse näitamiseks (nt dokumentides) 20. Augusti Klubi.

Eesti parlamendi algustäht oleneb kontekstist: ametlikus tekstis on Riigikogu, vabamas kasutuses on riigikogu.

Kuidas kirjutada JÕHVI VENE GÜMNAASIUM ja NARVA EESTI GÜMNAASIUM? – Tavakasutuses on vene gümnaasium ~ Jõhvi vene gümnaasium, eesti gümnaasium ~ Narva eesti gümnaasium. Ametlikkuse näitamiseks kasutatakse läbivat suurtähte: Jõhvi Vene Gümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium.

Kuidas kirjutada OTEPÄÄ VALLAVALITSUS? – Tüübinimetus vallavalitsus on tavakasutuses väikese algustähega: Otepää vallavalitsus. Ametlikkuse näitamiseks, nt dokumentides, kasutatakse registreeritud täisnimetuses läbivat suurtähte: Otepää Vallavalitsus. Tüübinimetus üksi ilma kohanimeta on väiketähega: vallavalitsus.

Kas uue kunstimuuseumi nime peab kirjutama KUMU või KuMu? – Soovitame kirjutada esisuurtähega: Kumu. Seesütlev kääne on Kumus. Vt ka http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=27.

Tekstis nimetatakse alguses ametlikult Tallinna Linnavalitsust või Pärnu Linnavalitsust, ent hiljem räägitakse üksnes linnavalitsusest. Kas sõna linnavalitsus peab kirjutama suure algustähega, kui ta on lauses üksi? – Ei, tüübinimetus üksi on väiketähega.

Kas siseministeerium on väiketähega ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kui asutuse nimetus suurtähega? – Riiginimi ei kuulu riigiasutuse ametlikku nimetusse, sest selline täiend pole sisuliselt vajalik. Seega on ametlik täisnimetus Siseministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: siseministeerium.

Kas TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI GEOLOOGIA INSTITUUT on läbiva suurtähega? – Asutuste allüksuste nimetused on väikese algustähega: Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut.

Ametlikus kasutuses (nt dokumentides) kirjutage suure tähega Tööinspektsioon, vabamas kasutuses väikese tähega tööinspektsioon.

Ametlik täisnimetus on Sotsiaalministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: sotsiaalministeerium.

Ametlik täisnimetus on Maksu- ja Tolliamet (mitte „Maksu- ja tolliamet“), tavakasutuses sobib väiketäht: maksu- ja tolliamet.

Õige on kirjutada Saku linna alaealiste komisjon (väiketähed).

Õige on kirjutada kas veeteede amet (tavakasutuses) või Veeteede Amet(ametlikkuse rõhutamiseks).

Õige on kirjutada Kõmsi lasteaed-algkool (tavakasutuses) ja Kõmsi Lasteaed-Algkool (ametlikus kasutuses).

Ametlik täisnimetus on Kaitseministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: kaitseministeerium.

Õige on kirjutada väikeste tähtedega rahvusvaheliste suhete osakond(allüksuste reegli järgi).

Kuidas kirjutada SINDI GÜMNAASIUM, NÕO REAALGÜMNAASIUM, KADRINA KESKKOOL ja LASILA PÕHIKOOL? – Tavakasutuses on tüübinimetus väikese tähega: Sindi gümnaasium, Nõo reaalgümnaasium, Kadrina keskkool ja Lasila põhikool. Ametlikkuse näitamiseks kasutatakse asutuste registreeritud täisnimetustes läbivat suurtähte: Sindi Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium, Kadrina Keskkool ja Lasila Põhikool.

Tavakasutuses (nt ajaleheuudises) on tüübinimetus väikese algustähega: Rakvere linnavalitsus, Võru maavalitsus. Asutuse registreeritud täisnimetuse võib selle ametlikkuse näitamiseks (nt dokumendis) kirjutada läbiva suurtähega: Rakvere Linnavalitsus, Võru Maavalitsus. Tüübinimetus üksi ilma kohanimeta on väiketähega: linnavalitsus, maavalitsus.

Tavakasutuses (nt ajaleheuudises) on tüübinimetus väikese algustähega: Rakvere linnavolikogu, Rakvere vallavolikogu. Registreeritud täisnimetuse võib selle ametlikkuse näitamiseks (nt dokumendis) kirjutada läbiva suurtähega: Rakvere Linnavolikogu, Rakvere Vallavolikogu. 
Kui tüübinimetus volikogu on lauses üksi, on see väikese tähega.

Sõna halduskogu on väikese tähega.

Osakonnanimetused on väikese algustähega: haridusosakond, rahandusosakond, kultuuriosakond.

Asutuse ametlik täisnimetus on Tallinna Linnateater. Tavakasutusse sobib Tallinna linnateater. Sõna linnateater üksi on väikese tähega.
Tallinna linnateatris on Põrgulava ja Taevalava.

Soovitame kirjutada Strugatskite teos „Hukkunud Alpinisti hotell“. Jutumärgid hotelli nime ümber (Strugatskite teos „„Hukkunud Alpinisti“ hotell“) pole kohustuslikud.

Kuidas kirjutada IDA-TALLINNA KESKHAIGLA? – Tavakasutuses on tüübinimetus väiketähega: Ida-Tallinna keskhaigla. Ametlikkuse näitamiseks kasutatakse asutuste registreeritud täisnimetustes läbivat suurtähte: Ida-Tallinna Keskhaigla.

Asutuse ametlik nimetus on Rahvusooper Estonia, kuid vabamas tekstis võib kirjutada rahvusooper Estonia või Estonia teater. Sõna rahvusooper üksi on väikese tähega.

Õige on kirjutada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (ametlikus kasutuses) ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (vabamas kasutuses). Lause keskel on väär Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium(s.o ainult esimene sõna suure tähega).

Asutuse ametlik nimetus on Keskkonnaamet (suurtähega), mitteametlikus kontekstis võib kasutada väiketähte: keskkonnaamet.

Asutuse ametlik täisnimetus on Eesti Maaülikool. Tavakasutusse sobib Eesti maaülikool või lihtsalt maaülikool.

Ametlik täisnimetus on Keskkonnainspektsioon, tavakasutuses sobib väiketäht: keskkonnainspektsioon.

Allikas: ÕIGEKIRJUTUS suur ja väike algustäht asutusenimetustes

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.