TÄHTE SISALDAV VÕRDUS

Lahutamine on liitmise pöördtehe.

139

Kirjuta arvud tagurpidises järjekorras lahutamistehtesse!

Kui ei tea ühte liidetavat, tähistame selle tähega.

X + 3 = 5, siis lahutades saab leida vastuse.
X = 5 – 3
X = 2

Samamoodi saab leida ka teise liidetava.

5 + a = 7
a = 7 – 5
a = 2

Emmal oli 4 kommi. Ema andis talle mõned kommid juurde. Nüüd on tal 8 kommi. Mitu kommi andis ema Emmale?

LAHENDUS. Mitu kommi andis ema Emmale?

4 + a = 8
a = 8 – 4
a = 4

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.