Täis- ja kaashäälikud

Eesti keele täishäälikuid tähistavad a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü.

Täishäälikuid me saame täiel häälel ja kaua häälida.

KÕIK ÜLEJÄÄNUD ON KAASHÄÄLIKUD.

Eesti keele kaashäälikuid tähistavad b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, š, z, ž , t, v.

29

Häälikuid me kuuleme ja hääldame.

Tähti me näeme, loeme ja kirjutame.

Häälikutest koosnevaid sõnu me ütleme.

Eesti keeles jagunevad häälikud: TÄISHÄÄLIKUD a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü

KAASHÄÄLIKUD suluta kaashäälikud sulghäälikud h, j, l, m, n, r, s, v k, p, t

SULGHÄÄLIKUD k, p, t (g, b, d)

 

HARJUTUSED:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.