TESTTÄISHÄÄLIKUD JA KAASHÄÄLIKUD. Vali, kas tegemist on täishäälikuga või kaashäälikuga

Sinu tulemus on
1 / 20

K

2 / 20

S

3 / 20

V

4 / 20

J

5 / 20

N

6 / 20

A

7 / 20

E

8 / 20

Ü

9 / 20

Ö

10 / 20

U

11 / 20

Ä

12 / 20

M

13 / 20

R

14 / 20

O

15 / 20

Õ

16 / 20

P

17 / 20

L

18 / 20

I

19 / 20

T

20 / 20

H