TEGUSÕNA

Tegusõna väljendab tegevust ja vastab küsimusele mida teeb?/mida teevad?

Näiteks:

Laulab, hüppab, õpivad, söövad, loeb, loeb, joonistavad jne.

Tegusõna lõpud:

ainsuses – mida teeb? –

mitmuses –mida teevad? –vad

 

Tegusõnad esinevad oleviku- ja minevikuvormides.

OLEVIK – TEGEVUS TOIMUB PRAEGU

 

MINEVIK – TEGEVUS TOIMUS VAREM

 

Enesekontrolliks:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.