TEMPERATUURI GRAAFIK

Temperatuuri graafiku abstsisstelg ehk x-telg näitab aega, nimetame seda telge ajateljeks, ja ordinaattelg ehk y-telg näitab temperatuuri ning seda nimetame temperatuuriteljeks. Temperatuuri graafiku kujutamiseks kasutatakse sageli koordinaattasandi nii I kui ka IV veerandit, kuna temperatuur võib olla negatiivne.

Olgu meil antud järgmine tabel ühe ööpäeva õhutemperatuuri andmetega.

Kanname tabeli tulemused punktidena graafikule. Oletades, et mõõtmiste vaheaegadel ei ole suuri temperatuuri muutusi, ühendame saadud punktid pideva joonega. Selle graafiku abil saab leida ligikaudseid vastuseid paljudele küsimustele.

  1.   Näiteks, leiame, milline oli õhutemperatuur kell 2 päeval, st kell 14:00.

Lahendus: Leiame ajateljelt arvu 14 ja selle abil graafikult vastava punkti temperatuuriteljelt, milleks on arv 7.

Vastus: kell 2 päeval oli temperatuur 7°C.

2.   Leiame, mis kella ajal oli õhutemperatuur 4°C.

Lahendus: Leiame temperatuuriteljelt arvu 4. Näeme, et graafikul vastab sellele temperatuurile kaks punkti ajateljel. Leiame ajateljelt neile vastavad kellaajad. Need on kell 10 hommikul ja kell 22.

Vastus: Õhutemperatuur oli 4°C hommikul kell 10 ja õhtul kell 10 (ehk 22).

Lahenda:

Ülesanne 1

Ülesanne 2

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.