TEMPERATUURI MÕÕTMINE

Temperatuuriks nimetatakse füüsikalist suurust, mis näitab, kui soe või külm keha on.

Celsiuse skaala mõõtühikuks on 1 Celsiuse kraad (1°C ). Skaala püsipunktideks on jää sulamise (0°C )ja vee keemise (100°C ) temperatuurid, mille vahele jääb 100 Celsiuse kraadi. Celsiuse skaalal mõõdetud temperatuuri tähiseks on t.

Kelvini skaalal on absoluutne nulltemperatuur ning skaala mõõtühikuks 1 kelvin (1 K). Absoluutne nulltemperatuur on madalaim võimalik temperatuur, kus on peatunud ka soojusliikumine. Jää sulamistemperatuur (0°C ) on Kelvini skaalal 273K ning vee keemistemperatuur (100°C ) 373 K.

44

SIMULATSIOON:

HARJUTUS:

  1. Mõõtühikute tähised
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.