Eesti keele test. H tähe õigekiri. Leia valesti kirjutatud sõnad

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus

Leia valesti kirjutatud sõnad

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.