H tähe õigekiri

H kirjutamine sõna algul on traditsioonipärane, kuigi häälduses ei ole see nõutav.

Nt habras, hagijas, haigutama, hajameelne, halastama, haljas, hangeldama, hani, hanguma, harras, harrastama, herilane, hernes, hirnuma, hubane, hulkuma, hunnik, hurtsik, huugama, hõre, hõõguma, hõõruma, hämar, härdalt, hütt.

On sõnapaare, kus h eristab kirjas samasuguse hääldusega sõnu (homo­foone) ning sõna tähendus muutub:

 • hei – ei
 • (vise) heit – eit
 • higi – igi(-vana)
 • hiilid – iilid (tuulehood)
 • hind – ind (vaimustus)
 • hirv – irv (irvitus, pilge)
 • hoiatus – oiatus (oigamine)
 • (hoidmine) hoid – oid  (arusaamine)
 • (hoidmine) hoie – oie (oigamine)
 • (lõhn) hõng – õng (kalapüügivahend)
 • hala (nutt) – ala (piirkond)
 • (puu)halg – alg (algus)
 • (härmatis)hall – all (koht)
 • (värv) hallikas – allikas (läte)
 • (tee) haru – aru (mõistus)
 • (lõnga) harutama – arutama (küsimust)
 • (üksik) harv – arv (number)
 • hea – ea (iga)

H võõrsõnades

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Häälikute pikkused

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1

8.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 7. klassile

3.90 €
7. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kokku- ja lahkukirjutamine

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Silbitamine algklassidele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2

6.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 6. klassile

3.90 €
6. klass, Iseõppijale, Eesti keel

I ja J-i õigekiri

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: täheortograafia

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Tähestik, tähestikuline järjekord, häälikute jagunemine

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 4. klassile

3.90 €
4. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: algustäheortograafia

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 8. klassile

3.90 €
8. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kirjavahemärgid

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 9. klassile

3.90 €
9. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Ühe tähega kirjutatakse h

 • pika täishääliku järel: stiihia, psüühika, papaaha
 • täishäälikute vahel, kui seda hääldatakse lühikesena: abstraheerima, boheemlane

Kahe tähega kirjutatakse

 • pikk h sõna lõpus: epohh, krahh, krahhid, šahh
 • pikk h täishäälikute vahel: psühholoogia, mahhinatsioon, psühhoos, rahhiit, baldahhiin, ahhaat, trahhea, arahhis

NB! mehaanika, mehaanik ja mehaaniline on normikohane kirjutada nii ühe kui ka kahe h-ga,

eelistatum on ühe h-ga kirjutusviis.

mehhanism on alati kahe h-ga.

TEST:

Eesti keele test. H tähe õigekiri. Vali õigesti kirjutatud sõnad

Eesti keele test. H tähe õigekiri. Leia valesti kirjutatud sõnad

Allikad:

www.eki.ee

h võõrsõnades

h õigekiri

See artikkel on retsenseerimata.
00:00