H tähe õigekiri

H kirjutamine sõna algul on traditsioonipärane, kuigi häälduses ei ole see nõutav.

Nt habras, hagijas, haigutama, hajameelne, halastama, haljas, hangeldama, hani, hanguma, harras, harrastama, herilane, hernes, hirnuma, hubane, hulkuma, hunnik, hurtsik, huugama, hõre, hõõguma, hõõruma, hämar, härdalt, hütt.

On sõnapaare, kus h eristab kirjas samasuguse hääldusega sõnu (homo­foone) ning sõna tähendus muutub:

 • hei – ei
 • (vise) heit – eit
 • higi – igi(-vana)
 • hiilid – iilid (tuulehood)
 • hind – ind (vaimustus)
 • hirv – irv (irvitus, pilge)
 • hoiatus – oiatus (oigamine)
 • (hoidmine) hoid – oid  (arusaamine)
 • (hoidmine) hoie – oie (oigamine)
 • (lõhn) hõng – õng (kalapüügivahend)
 • hala (nutt) – ala (piirkond)
 • (puu)halg – alg (algus)
 • (härmatis)hall – all (koht)
 • (värv) hallikas – allikas (läte)
 • (tee) haru – aru (mõistus)
 • (lõnga) harutama – arutama (küsimust)
 • (üksik) harv – arv (number)
 • hea – ea (iga)

H võõrsõnades

Ühe tähega kirjutatakse h

 • pika täishääliku järel: stiihia, psüühika, papaaha
 • täishäälikute vahel, kui seda hääldatakse lühikesena: abstraheerima, boheemlane

Kahe tähega kirjutatakse

 • pikk h sõna lõpus: epohh, krahh, krahhid, šahh
 • pikk h täishäälikute vahel: psühholoogia, mahhinatsioon, psühhoos, rahhiit, baldahhiin, ahhaat, trahhea, arahhis

NB! mehaanika, mehaanik ja mehaaniline on normikohane kirjutada nii ühe kui ka kahe h-ga,

eelistatum on ühe h-ga kirjutusviis.

mehhanism on alati kahe h-ga.

TEST:

Eesti keele test. H tähe õigekiri. Vali õigesti kirjutatud sõnad

Eesti keele test. H tähe õigekiri. Leia valesti kirjutatud sõnad

Allikad:

www.eki.ee

h võõrsõnades

h õigekiri

See artikkel on retsenseerimata.