TESTEesti Vabariigi test

Sinu tulemus on
1 / 15

Eesti pealinn on...

2 / 15

Mis kuupäeval tähistatakse Eesti Vabariigi sünnipäeva?

3 / 15

Mis on meie rahvuseepose nimi?

4 / 15

Kes oli Eesti Vabariigi esimene president?

5 / 15

Mis on eesti rahvuslill?

6 / 15

Eesti rahvuskala on ...

7 / 15

Mis maakonnas asub Eesti pealinn?

8 / 15

Mis aastal taastati iseseisev Eesti Vabariik?

9 / 15

Eesti kuulsam tuulelipp on Vana Toomas. Ta vaatab meid praegugi...

10 / 15

Eesti rahvuskivi on ...

11 / 15

Kes oli Eesti taasiseseisvumise järgne esimene president?

12 / 15

Kes on Eesti rahvuslind?

13 / 15

Millise maakonna keskuseks on Paide?

14 / 15

Mitu liiget on Riigikogus?

15 / 15

18. sajandi alguses Lasnamäe jalamile rajatud park kannab Kadrioru nime. Kellele see park on pühendatud?