TESTEesti vanasõnad. Vali lünka sobivaim sõna. Test nr1

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 15

Iga algus on ....

2 / 15

Kuni elame, seni ....

3 / 15

Tarkus tuleb ....

4 / 15

Kordamine on tarkuse ....

5 / 15

Kes tööd teeb, see ....

6 / 15

Julge .... on pool võitu.

7 / 15

Tarkus on enam kui ....

8 / 15

Mida Juku ei õpi, seda Juhan ....

9 / 15

Kes püüab kõigest väest, saab üle igast ....

10 / 15

Kelle jalg tatsub, selle suu ....

11 / 15

Ilma tööta pole ....

12 / 15

Kel tööd, sel ....

13 / 15

Enne töö, ....

14 / 15

Enne ...., siis ütle.

15 / 15

.... teeb meistriks.