Häälikud (ahtushäälik, ninahäälik, suuhäälik, sulghäälik) Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

K

2 / 14

L

3 / 14

T

4 / 14

N

5 / 14

D

6 / 14

G

7 / 14

R

8 / 14

P

9 / 14

H

10 / 14

S

11 / 14

M

12 / 14

V

13 / 14

B

14 / 14

J

results loading