Teadmiste test

Häälikuühendi õigekiri. Test nr3

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 18

Vali õige variant

2 / 18

Vali õige variant

3 / 18

Vali õige variant

4 / 18

Vali õige variant

5 / 18

Vali õige vatiant

6 / 18

Vali õige variant

7 / 18

Vali õige variant

8 / 18

Vali õige variant

9 / 18

Vali õige variant

10 / 18

Vali õige variant

11 / 18

Vali õige variant

12 / 18

Vali õige variant

13 / 18

Vali õige variant

14 / 18

Vali õige variant

15 / 18

Vali õige variant

16 / 18

Vali õige variant

17 / 18

Vali õige variant

18 / 18

Vali õige variant

results loading