TESTI ja j õigekiri. Aseta sõna õige küsimuse juurde

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus

Lohista mõiste õigesse kasti!

viima müüma raiuja müüja panema lüüa viia lööja käia tulla müüa tulema tulija raiuda käima raiuma süüa olija käija olema sööja
Mida teha? Mida tegema? Kes?