I ja j õigekiri. Aseta sõna õige küsimuse juurde

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

olija raiuja süüa müüma tulija viia viima käija käima raiuda tulla tulema käia müüja müüa lüüa lööja panema olema raiuma sööja
Kes? Mida teha? Mida tegema?
results loading