I JA J ÕIGEKIRI

Üldiselt i ja j õigekiri häälduses ei kajastu.

Silbi algul kirjutatakse j ja silbi lõpus i, nt va-ja – vai-a; sa-jad – sai-ad. Reegel kehtib ka võõrsõnades, nt ro-jalist, ra-joon; agaratsi-onaalne, konfidentsi-aalne. Kõige enam erineb hääldusest i ja j kirjutamine ü järel.

ü järel ei kirjutata i, j, kuigi hääldatakse:

süüa, süüakse, müüa, müüakse, lüüa, lüüakse, hüüa, püüa, hüüe, püüe, hüüu, püüu.

i järel ei kirjutata üldiselt j-i, kuigi hääldatakse:

siia, laiad, riiul, minia, preemia, keemia, ioon (mõiste füüsikast).

J on pikk sirge mees seisab tütarlapse ees.

Seisab J kui õige mees

 vaid täishäälikute ees (a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü).

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Täis- ja kaashäälikuühend

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 6. klassile

3.90 €
6. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 8. klassile

3.90 €
8. klass, Iseõppijale, Eesti keel

I ja J-i õigekiri

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 7. klassile

3.90 €
7. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Silbitamine algklassidele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: numbrite kirjutamine

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 5. klassile

3.90 €
5. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 9. klassile

3.90 €
9. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2

6.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 4. klassile

3.90 €
4. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: algustäheortograafia

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kokku- ja lahkukirjutamine

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: täheortograafia

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1

8.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Siis, kui seda meeles pead,

jäävad ära j-i vead.

J alustab silpi      

 • KA-JA
 • JÜ-RI
 • MAR-JU
 • MAR-JA-JOOK
 • KIR-JA-KAND-JA
 • SA-JA-JALG-NE

I lõpetab silbi

 • KI-RI
 • LÕ-VI
 • VÄI-KE
 • MAI-AS
 • KAI-E
 • KAN-DI-LI-NE

Silbi algul kirjutatakse j ja silbi lõpus i.

Silbi algul j Silbi lõpus i
majas maias laps
materjal materiaalne
majonees meloodia
majesteetlik minia
major ekskursioon

Tegijanimi

Mida tegema?

Tüvi+ -ma

Mida teha?

Tüvi+ -da/-ta/-a

Kes?

Tüvi + -ja

söö+ma süü+a söö+ja
lööma lüüa lööja
müüma müüa müüja
viima viia viija
käima käia käija
tulema tulla tulija
surema surra surija
panema panna panija
olema olla olija
kerima kerida kerija
raiuma raiuda raiuja

Tabelite allikas: i ja j

I ja j õigekiri. Aseta sõna õige küsimuse juurde

I ja J õigekiri. (See, kes istub on … istuja) Kirjuta kasti õige sõna

I ja J õigekiri. Mida teha ja mida tegema. Kirjuta sõna kasti õigesti

 

Enesekontrolliks:

 1. i ja j õigekiri slaid
See artikkel on retsenseerimata.