TESTI ja J õigekiri. (See, kes istub on … istuja) Kirjuta kasti õige sõna

Sinu tulemus on
1 / 16

See, kes korjab on …

2 / 16

See, kes lööb on …

3 / 16

See, kes hüppab on …

4 / 16

See, kes käib on …

5 / 16

See, kes müüb on …

6 / 16

See, kes sööb on …

7 / 16

See, kes kogub on …

8 / 16

See, kes viib on …

9 / 16

See, kes tuleb on …

10 / 16

See, kes laulab on …

11 / 16

See, kes jookseb on …

12 / 16

See, kes kerib on …

13 / 16

See, kes raiub on …

14 / 16

See, kes paneb on …

15 / 16

See, kes kõnnib on …

16 / 16

See, kes on (olema) on …