Jälle need naksitrallid kokkuvõte. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 21

Naksitrallid ööbisid hotelli ...

2 / 21

Naksitrallid said kuulsaks, sest ...

3 / 21

Kaubamajas müüdi ...

4 / 21

Muhvi koera nimi oli ...

5 / 21

Benno oli ...

6 / 21

Sammalhabe veetis öö hotelli õuel ...

7 / 21

Sammalhabe kasvatas oma habemes ...

8 / 21

Hunt viis ühe naksitrallidest endaga kaasa, kelleks osutus ...

9 / 21

Haiglas kohtasid naksitrallid ...

10 / 21

Naksitrallidest armastas luuletada ...

11 / 21

Sammalhabe, Kingpool ja Muhv olid ...

12 / 21

Voldemar oli ...

13 / 21

Naksitrallidele tuli appi Sammalhabet päästma ...

14 / 21

Uhke daam röövis hotellist ühe naksitrallidest, kelleks osutus ...

15 / 21

Hotellis külastas naksitralle uhke daam, kes otsis omale ...

16 / 21

Hunt viis Muhvi oma pesasse, et ...

17 / 21

Kingpool tegi omale plekkrüü ...

18 / 21

Kes on selle raamatu autor?

19 / 21

Kes loomaaia loomadest päästis Sammalhabe üksiku daami käest?

20 / 21

Sammalhabe oli üksildase daami juures ...

21 / 21

Koduloouurijad pidasid Muhvi ...

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Koostas: Tiia Salm

results loading