TESTKäänded. Mis käändes ja arvus sõna on?

Sinu tulemus on
1 / 25

sündmused

2 / 25

tähtedeni

3 / 25

pilvi

4 / 25

puudes

5 / 25

laiskusest

6 / 25

kassiks

7 / 25

rõõmuni

8 / 25

pessa

9 / 25

võistlejatega

10 / 25

lumele

11 / 25

ööbikuta

12 / 25

vaatajale

13 / 25

põdral

14 / 25

kiskjalt

15 / 25

Kadri

16 / 25

numbritelt

17 / 25

parti

18 / 25

patjadele

19 / 25

tibude

20 / 25

sõbraga

21 / 25

kuulutusteta

22 / 25

tütreid

23 / 25

sea

24 / 25

diplomaatideks

25 / 25

imetajad