Käänded. Mis käändes ja arvus sõna on?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 25

parti

2 / 25

kiskjalt

3 / 25

diplomaatideks

4 / 25

sea

5 / 25

kuulutusteta

6 / 25

võistlejatega

7 / 25

vaatajale

8 / 25

patjadele

9 / 25

tütreid

10 / 25

numbritelt

11 / 25

lumele

12 / 25

sõbraga

13 / 25

laiskusest

14 / 25

puudes

15 / 25

tibude

16 / 25

tähtedeni

17 / 25

pessa

18 / 25

kassiks

19 / 25

ööbikuta

20 / 25

imetajad

21 / 25

sündmused

22 / 25

pilvi

23 / 25

põdral

24 / 25

Kadri

25 / 25

rõõmuni

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
results loading