Käänded. Vali sõnale vastav kääne. Test nr2

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 20

autodes

2 / 20

autodeni

3 / 20

autodeta

4 / 20

autodesse

5 / 20

auto

6 / 20

autota

7 / 20

autos

8 / 20

autode

9 / 20

autodega

10 / 20

autodel

11 / 20

autolt

12 / 20

autodelt

13 / 20

autodest

14 / 20

autoga

15 / 20

autodena

16 / 20

autod

17 / 20

autosid

18 / 20

autodeks

19 / 20

autole

20 / 20

autodele

results loading