Käänded. Vali sõnale vastav kääne. Test nr1

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

toaks

2 / 14

toata

3 / 14

toaga

4 / 14

toale

5 / 14

toal

6 / 14

toani

7 / 14

toa

8 / 14

toana

9 / 14

tuba

10 / 14

toast

11 / 14

toalt

12 / 14

toasse

13 / 14

tuba

14 / 14

toas

results loading