Kaashäälikud ja täishäälikud. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 16

0

2 / 16

Ü

3 / 16

B

4 / 16

L

5 / 16

D

6 / 16

S

7 / 16

I

8 / 16

N

9 / 16

R

10 / 16

J

11 / 16

Ö

12 / 16

M

13 / 16

G

14 / 16

E

15 / 16

V

16 / 16

H

results loading