TESTKaashäälikuühend

Sinu tulemus on
1 / 26

mingi

2 / 26

pettlik

3 / 26

homsed

4 / 26

luksus

5 / 26

vorsst

6 / 26

varssti

7 / 26

ettevõttlik

8 / 26

kämblad

9 / 26

hinnded

10 / 26

linnlane

11 / 26

hapnikupuudus

12 / 26

aktus

13 / 26

kirsipuud

14 / 26

kristallne

15 / 26

värske

16 / 26

märtsis

17 / 26

kuplid

18 / 26

peagi

19 / 26

nukkralt

20 / 26

kasslane

21 / 26

leplikult

22 / 26

mõttlik

23 / 26

lõpplik

24 / 26

mässlema

25 / 26

kümmned

26 / 26

artiklid